DNA to unikalny, indywidualny kod każdego organizmu żywego. W DNA zapisane są informacje dotyczące cech organizmu, w tym wyglądu, budowy, a nawet temperamentu. DNA zawiera pełen projekt organizmu żywego z jakim rodzą się wszystkie istoty żywe.

Pogrzebanie lub kremacja czworonożnego przyjaciela powoduje, że DNA ulega bezpowrotnemu rozkładowi, utracie. Unikalny kod przestaje istnieć. Sądzimy jednak, że warto go zachować, ponieważ jest to najbardziej unikalna cząstka Twojego Przyjaciela. Technologia, którą posługuje się laboratorium NEXBIO umożliwia zachowanie DNA i przechowywanie go w warunkach domowych przez wiele lat.

Ozdobne pudełko z utrwalonym DNA zwierzęcia, które przekazujemy do rąk właściciela.

Najlepsza pamiątka

Utrwalony w laboratorium NEXBIO kod DNA jest całkowicie unikalny. Żadna inna istota nie posiada takiego samego kodu. Co więcej, do probówki z utrwalonym DNA dołączany jest Certyfikat z fotografią z graficznym odwzorowaniem sekwencji DNA zwierzęcia, niepowtarzalnej i właściwej tylko dla niego.

Informacje

DNA każdej istoty kryje w sobie ogromną ilość informacji. Nauka stale dostarcza nowych odkryć w dziedzinie genetyki. Dzięki zachowaniu fragmentu łańcucha DNA naszego ulubionego zwierzęcia dysponujemy możliwością przeprowadzenia szeregu analiz, które mogą przynieść wiedzę na temat zwierzęcia, ale i jego potomków, pomagając np. w profilaktyce i diagnozowaniu chorób.

Wspomnienia

Badania naukowe wskazują na to, że w DNA może zachowywać się część wspomnień. Myszy laboratoryjne, które były poddawane stresom w pierwszym pokoleniu, wydawały się pamiętać o nich w kolejnych pokoleniach. Działo się tak pomimo tego, że kolejne pokolenia nie miały kontaktu z czynnikiem stresującym. Naukowcy uważają, że informacja ta przenoszona jest przez czynniki epigenetyczne czyli drobne modyfikacje DNA. Wiele z nich jest obecnych w utrwalonym przez nas DNA. Nauka jeszcze nie wie jak i co jest w ten sposób kodowane. Wiadomo natomiast, że taki mechanizm istnieje.