Jeśli chcesz utrwalić DNA zwierzęcia w celu uzyskania informacji zachęcamy do kontaktu pod nr. telefonu: 81 820 05 43

 • Po śmierci zwierzęcia weterynarz lub hodowca pobiera fragment skóry z okolicy pachwiny i przesyła próbkę w czasie nie dłuższym niż 3 dni do laboratorium NEXBIO
 • Przekazany materiał biologiczny jest przez nas przygotowywany do wyodrębnienia DNA za pomocą specjalnych enzymów
 • Po 14 godzinach trawienia enzymatycznego próbka jest nanoszona na specjalną membranę, na której odbywa się kilkukrotne płukanie za pomocą różnych substancji chemicznych
 • Po kolejnych płukaniach i wirowaniach powtarzanych naprzemiennie uzyskuje się czysty preparat DNA
 • Czystość i jakość preparatu DNA oceniana jest za pomocą metod spektrofotometrycznych
 • Za pomocą specjalnego zestawu odczynników oraz wyselekcjonowanych krótkich odcinków DNA wykonujemy indywidualny profil każdego preparatu DNA. Wykorzystujemy do tego urządzenia powielające DNA.
 • Z wykorzystaniem techniki elektroforezy obrazujemy indywidualny profil DNA każdego preparatu
 • Na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych parametry preparatu DNA wyrównywane są względem odczynnika umożliwiającego jego utrwalenie
 • Preparat DNA umieszczamy w specjalnym odczynniku, który hamuje działanie wszystkich substancji, które mogłyby degradować DNA
 • Utrwalanie próbki DNA odbywa się poprzez suszenie w specjalnej, izolowanej komorze
 • Po 48 godzinach suszenia w warunkach sterylnych preparat DNA zyskuje trwałość
 • Utrwalone DNA przesyłamy do Ciebie